فیزیوتراپی در منزل

 

نکته های مهم در دریافت خدمات فیزیوتراپی در منزل

 

از متخصص فیزیوتراپی(فیزیوتراپیست)خود با یکی از روش های

ذیل اطمینان حاصل نمایید

 

-تقاضای کارت نظام پزشکی فیزیوتراپی

 

-تقاضای کارت انجمنفیزیوتراپی ایران

 

توجه... توجه...

متاسفانه اخیرا مشاهده شده است که افرادی تحصیلکرده درزمینهکاردرمانی،طب فیزیکی و تربیت بدنی خود رافیزیوتراپیست(دکتر فیزیوتراپی)معرفی نموده و خسارات جبران ناپذیری را برای بیماران وخود ایجاد نموده اند.از هم میهنان عزیز خواهشمندیم که جهت دریافت فیزیوتراپی در منزل در انتخابفیزیوتراپیست خود دقت کافی را داشته باشند و به نکات ذکر شده در بالا توجه نمایند.

 

فیزیوتراپیست محمد قره خانی

متخصص فیزیوتراپی

نظام پزشکی:4918