عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی یکی از بزرگترین غفلت‌های آموزش پزشکی را کمرنگ بودن تقدم عملی پیشگیری بر درمان دانست.
وی کمیت و کیفیت درمان در مراکز دولتی و خصوصی را متفاوت عنوان کرد و گفت‌: دانشجویان عمدتاً در مراکز و بیمارستانهای آموزشی دولتی تربیت و آموزش می‌بینند  در حالی که وقتی وارد بازار کار می‌شوند درمان بهینه را در سیستم مراکز خصوصی می‌یابند که این فاصله باید به نوعی در سیستم آموزشی ترمیم شود.
عضو کمیته طرح تحول نظام سلامت هویت اجتماعی برتر و درآمد مالی بیشتر را دو هدف عمده دانشجویان رشته پزشکی دانست و خاطرنشان کرد: نگاه تجارتی به این قشر در ذهن مردم تداعی شده که این امر خلاف اخلاق پزشکی و ایده آل‌های انسان محورانه است‌.
وی در پایان یادآور شد‌:  اگر تغییر و تحول ساختار آموزشی را جدای از گستره درمان دنبال کنیم نتایج مطلوبی از آن حاصل نمی‌شود ‌بنا براین بهتر است زمان بیشتری صرف این مهم کرد تا با در نظرگرفتن عواقب آن به نتایج مطلوب تری دست یافت.۱۳۱۷۴۶۸۹۲۷۷۶۵۵۸۴۲۵۴۹

دکتر فرجود شکوهی عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه موضوع آموزش پیشگیری از حوزه وزارت بهداشت خارج است؛ بیان داشت‌: بر این اساس تمامی وزارتخانه ها و سازمان‌ها و نهادهای کشوری در این امر دخیل و نقش آفرین هستند‌.